2. koncipientura

Od 1. 3. 2007 jsem začala působit jako koncipientka v advokátní kanceláři Ondruš & Ondruš v Brně, kde jsem pokračovala coby advokátka i po složení advokátních zkoušek.

Advokátní zkoušky

Advokátní zkoušky jsem složila v roce 2007 za svého působení v advokátní kanceláři Ondruš & Ondruš.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

V roce 2004 jsem úspěšně završila studium magisterského programu práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Francouzské Gymnázium Matyáše Lercha

V roce 1999 jsem úspěšně odmaturovala na francouzském gymnázium Matyáše Lercha v Brně.